ČESKO-ANGLICKÁ ŠKOLA,
KTERÁ MÁ SMYSL!​

Nabízíme pevnou koncepci, nadstandardní vzdělávací program a individuální přístup ke každému dítěti v málopočetných třídách s maximálně 18 žáky.

Respektujicí přístup k dětem je pro nás prioritou, ale nezapomínáme ani na úctu k autoritám.
Snažíme se učit děti to, co si myslíme, že je smysluplné pro jejich pozdější život.
Jsme přesvědčeni, že v dnešním globálním světe je znalost cizích jazyků nezbytnou dovedností.

Slovo Dany Robertson, zakladatelky školy

Jsme soukromá mateřská a základní 9letá škola rodinného typu s akreditací MŠMT nacházející se v nádherném prostředí Klánovic.

Nabízíme pevnou koncepci, nadstandardní vzdělávací program a individuální přístup ke každému dítěti v málopočetných třídách s maximálně 18 žáky.

S výchovou dětí a výukou angličtiny máme více než 10 let zkušeností. Výuku vedeme pomocí moderních vyučovacích metod kombinovaných s funkčními prvky alternativních přístupů.

Jsme partnerskou školou Cambridge Exams Center a žáci u nás každoročně skládají mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge. Díky zvýšené dotaci angličtiny (minimálně 10 hodin týdně) a výuce rodilými mluvčími se dětem daří osvojit si anglický jazyk nenásilným způsobem.

Do rozvrhu dětí zařazujeme program Učíme se venku, v rámci kterého využíváme krásné prostředí naší školy a blízkost Klánovického lesa.

Základní škola Victoria School

Jsme komunitní škola rodinného typu, která otevírá v každém ročníku pouze 1 třídu, ve které je maximálně 18 žáků.

Výuka povinných předmětů na prvním stupni začíná v 9:00 hod., na druhém stupni v 8:05 hod.

 

V první třídě jsou děti hodnoceny pouze slovně, od druhé třídy využíváme možnosti kombinovaného způsobu hodnocení, tzn. ke slovnímu hodnocení přibydou i známky.

Jedním z velkých benefitů naší školy je zvýšená dotace hodin anglického jazyka. Naši žáci mají v průměru 10 vyučovacích hodin angličtiny týdně. Anglický jazyk je v naší škole vyučován certifikovanými rodilými mluvčími ve skupinkách s maximálně 12 dětmi.

Naši studenti se od 6. třídy začínají učit druhý cizí jazyk, kterým je na naší škole španělština.

Mateřská škola Victoria School

Jsme komunitní školka rodinného typu pro děti od 2 do 6 let
nacházející se v klidné vilové čtvrti v Újezdě nad Lesy. 

Nabízíme kvalitní vzdělávací program v českém a anglickém jazyce a individuální přístup ke každému dítěti v málopočetné třídě.

S výchovou dětí a výukou angličtiny máme více než 10 let zkušeností. Výuku vedeme pomocí moderních vyučovacích metod kombinovaných s funkčními prvky alternativních přístupů.

Díky celodenní přítomnosti rodilého mluvčího se dětem daří osvojit si anglický jazyk nenásilným způsobem. Na již nabyté dovednosti a znalosti lze navázat v rámci naší základní školy, kde nabízíme zvýšenou dotaci hodin anglického jazyka (minimálně 10 hodin týdně).

Spojte se s námi

M.E., rodič žáka 8. třídy

„Chtěla bych celé Victorce poděkovat za skvělou práci. Vím, že to v tomto těžkém období nemáte jednoduché. Velký potlesk vám všem!“

I.L., rodič žáka 2. třídy

„Můj syn je žákem 2. třídy ve Victoria School a jsme spokojeni. Je tam komunitní a přátelské prostředí.“

J.H., rodič žáka 4. třídy

„Dceru mám ve 4. třídě. Ano, ze začátku bych řekla, že byly „porodní bolesti“, nicméně po nástupu pana ředitele Matěje Žáka vnímám vývoj pozitivně. Co se týče kvality učitelů, rodilých mluvčích i komunikace vedení školy s rodiči, za nás mohu doporučit.“

Podporují nás