Školné pro žáky Victoria School

s termínem nástupu září 2020

výuka na prvním stupni od 9:00 11 500,-Kč/ školní měsíc
výuka na druhém stupni od 8:10 11 500,-Kč/ školní měsíc


Rodiče tak hradí za školní rok školné ve výši 115.000,- Kč, a to ve dvou stejných splátkách.

První splátka za měsíc září až leden následujícího školního roku je splatná do 31.5., druhá splátka za měsíce únor až červen probíhajícího školního roku do 30.11.

Jiný způsob splácení je možný po vzájemné dohodě.

Ranní i odpolední družina na prvím stupni je pro naše žáky ZDARMA (v ceně školného).

Pro platby využijte č.ú.: Fio Banka a.s., č.ú.: 2600668054 / 2010. 
Do zprávy pro příjemce uveďte "Jméno dítěte - školné".

V případě zájmu o zápis do prvního ročníku či přestup do jiných ročníků prosíme o vyplnění registrační karty a o zaslání na email: hroudova@victoria-school.cz nebo nás kontaktujte na tel 737 456 654.