ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „BAREVNÝ SVĚT“

Předkladatel: Základní škola Victoria School, s.r.o. (akreditovaná MŠMT)
Autor a koordinátor autorského týmu školního vzdělávacího programu: Mgr. Matěj Žák
4. verze, platná od 1. 9. 2019.
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV) ZŠ Victoria School „Barevný svět“ je školský dokument vytvořený v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV) vycházející ze zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.