T Ý M      N A Š Í     Š K O L Y

 

200 dana

Ing. Dana Robertson 
zřizovatelka školy

motto: "S úsměvem jde všechno lépe"

Dlouholetá manažerská zkušenost paní Robertson z různých oborů podnikání vnáší do zázemí a chodu školy cit pro detail a kompaktní řád. Je maminkou dvou dcer a dokáže přesně postihnout potřeby dětí. Posouvání  dětských horizontů s něžností a porozuměním je pro ni samozřejmostí.

bude doplněno

Mgr. Anna Hroudová
provozní manažerka

motto: ".........................."

..

200 Matej

Mgr. Matěj Žák
ředitel Victoria School ZŠ a MŠ, třídní učitel 3. třídy

motto: "Není důležité změnit celý svět, ale jen kousek kolem sebe"

Po absolvování studia speciální pedagogiky a vychovatelství na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem působil 7 let jako učitel u dětí s těžkým mentálním postižením na Základní škole speciální v Malešicích, poté dalších 6 let jako učitel prvního stupně na základní škole v Klánovicích. Od roku 2012 byl ředitelem klánovické mateřské školy. Má dvě dcery a ve volném čase se nejraději věnuje sportu, především basketbalu, který hraje více než 30 let.

foto bude doplněno

Mgr. Zina Pacak
zástupce ředitele ZŠ a ředitelka anglické sekce

motto: "........................................."

 

200 Jana

Mgr. Jana Černá
vedoucí kanceláře ředitele a metodik školní prevence

motto: "Vše, co je podstatné, se děje každodenním nepozorovatelným růstem"

Vystudovala Psychosociální studia a Sociální pedagogiku na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Při studiích byla lektorkou primární protidrogové prevence na školách a lektorkou školních ekologických výukových programů. Organizační a řídící schopnosti získala díky svému dlouholetému působení v oblasti marketingu a má bohaté zkušenosti s přípravou a realizací firemních akcí.

bude doplněno

Mgr. Alžběta Ženíšková
třídní učitelka 1. třídy

motto: "................................."

 

200 Ta

Táňa Svobodová
třídní učitelka 2. třídy

motto: "Tím, že učíme jiné, učíme sebe - Seneca"

Má moc ráda děti. Práce učitelky jí dopřává s nimi prožívat každý den jejich úspěchy, radosti i starosti. Může jim pomáhat, když to potřebují a má odpovědnost za veškerá dění ve třídě. Učí 16 let a stále ji to baví. Během své praxe získala zkušenosti se žáky vyžadující podpůrná opatření. Nyní studuje speciální pedagogiku – učitelství na Univerzitě J. A. Komenského.

200 Lada

Lada Šnejdrlová
třídní učitelka ... třídy

motto: "Today will be amazing so wake up and smile. Positivity is a choice that becomes a lifestyle"

Studovala, žila a pracovala v Jižní Karolíně, USA. Je držitelkou jazykového certifikátu CPE (Certificate of Proficiency in English), instruktorkou Zumby, aerobiku a body stylingu. Má dlouholeté zkušenosti jako soukromý lektor angličtiny a své dvě děti s manželem vychovávají bilingvně i když jsou oba Češi (Lada na děti již od narození mluví pouze anglicky).

200 Pavlna

Mgr. Pavlína Naegele, PhD.
třídní učitelka 6. třídy, vlastivěda a dějepis

motto: "Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu - Antoine de Saint-Exupéry"

Vystudovala obor etnologie (národopis) na FFUK v Praze, kde také získala doktorát. V letech 1991-2000 pobývala v oblasti tajgy na území Centrální Sibiře, studovala tradice a kulturu kočovných pastevců sobů. V dalších letech se věnovala výzkumům v republice Tuva na území Ruska, navštívila Uzbekistán, Ingušsko (Kavkaz), Peru, Kostariku, Čínu, muzea v New Yorku. Pod jménem Pavlína Brzáková napsala řadu knih. K pedagogice ji přivedla osobní zkušenost ze spoluzakládání základní školy a zájem o děti s poruchami učení. V letech 2015-17 žila v Republice Kosovo, kde její děti navštěvovaly mezinárodní školu. S rodinou procestovala Balkánský poloostrov. Český jazyk a vlastivědu učila děti doma. Po návratu absolvovala kurz asistenta pedagoga a věnovala se dětem s diagnózou ADHD a vývojová dysfázie. Napsala knihu Kryštof ÁDéHáDě. V současné době studuje pedagogické vědy na Jihočeské Univerzitě.

bude doplněno

.............................
................................

motto: "......................" 

 

200 Michal

Mgr. Michal Návara
třídní 8. třídy, český jazyk a výchova k občanství

motto: " ... "

Druhostupňový učitel českého jazyka a výchovy k občanství.  Původem z Tábora a má za sebou již více než 8 let pedagogické praxe. Za zdokonalováním anglického jazyka vyrazil až do vzdálené Austrálie, kde pobýval tři roky. 

200 Markta

Mgr. Markéta Tichá
třídní 7. třídy, zeměpis

motto: "......."

bude doplněno

Mark Robert Ferrell
rodilý mluvčí, učitel Aj

motto: "....."

 

bude doplněno

.........................
rodilý mluvčí

motto: "................................."

 

 Ana

Ana Raez Mayor
rodilá mluvčí, učitelka Špj

motto: "Follow your dreams and never give up"

Učitelka španělštiny původem z Ubedy ve Španělsku. V dubnu přijela do Prahy přímo z USA, kde žila se svou rodinou od roku 2015, kvůli práci manžela. Má dvě děti, které mají rády jazyky, sporty a cestování. Miluje Prahu pro její historii a jídlo, ráda ji ukazuje své rodině a přátelům ze Španělska. Oblíbeným místem je orloj, kvůli dějinám a legendám, oblíbeným českým jídlem je guláš. Moc ráda učí a neumí si představit, že by dělala něco jiného. Empecemos !!

200 Jarmila

Mgr. Jarmila Horníčková
přírodopis a výchova ke zdraví

motto: "Čím víc toho vím, tím víc vím, že nic nevím - Sokrates"

Absolvovala PřF UK obor Ochrana životního prostředí a PedF UK Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro II. stupeň ZŠ a SŠ. Pracovala v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, zejména v procesu EIA. Praxi ve školství má více než 8 let. Vždy ji zajímala příroda. Ráda cestuje a velkou zálibou jsou labradorští retrieveři. Má chovatelskou stanici.

200 Lachim

Michal Šíp - Lachim
výuka venku

motto: "Každý den je mým oblíbeným dnem – HI BI KÓRE KODŽICU"

200 Radka

Ing. Radka Nováková
matematika 4., 5. třída

motto: "Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji."

Vystudovala ČVUT. Má tři dospělé syny. 5 let dělala asistentku pedagoga a vede kroužky Hokusy pokusy a Hry a logika. Kromě jiného ji baví matematika, čeština, fyzika, angličtina, karetní a deskové hry, logické úlohy, pokusy, chůze po lese, … a také učení a učení se.

200 Petr

Bc. Petr Dolejška
matematika 6.třída

motto: "..."

 foto bude dopněno

Mgr. Václav Vašmucius
matematika 7. třída

motta: "Nejdůležitější ze všeho pro člověka je zůstat člověkem každý den - Čingiz Ajtmatov", "Kdo si myslí, že se učí, ten je vlasti chlouba, kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba - Karel Havlíček Borovský" a "Genialita je pouze neomezená schopnost soustředění - neznámý autor"

Narodil se v posledním století minulého tisíciletí. Nikdo už mu dnes nevěří, že byl krásné dítě. Základní školu úspěšně dokončil hned na první pokus. Toto se mu podařilo zopakovat i na gymnáziu a následně i na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro II. a III. stupeň. Prošel školami v jižních i severních Čechách a pak zakotvil v Praze, ale stále se mu stýská po rodné hroudě v Čechách západních. Zajímá se o přírodu, historii, je tak trošku knihomol a sběratel informací. Na rozdíl od svého okolí se považuje za manuálně zručného.