T Ý M      N A Š Í     Š K O L Y

 

200 dana

Ing. Dana Robertson 
zřizovatelka školy

motto: "S úsměvem jde všechno lépe"

Dlouholetá manažerská zkušenost paní Robertson z různých oborů podnikání vnáší do zázemí a chodu školy cit pro detail a kompaktní řád. Je maminkou dvou dcer a dokáže přesně postihnout potřeby dětí. Posouvání  dětských horizontů s něžností a porozuměním je pro ni samozřejmostí.

200 Matej

Mgr. Matěj Žák
ředitel Victoria School ZŠ a MŠ, třídní učitel 3. třídy

motto: "Není důležité změnit celý svět, ale jen kousek kolem sebe"

Po absolvování studia speciální pedagogiky a vychovatelství na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem působil 7 let jako učitel u dětí s těžkým mentálním postižením na Základní škole speciální v Malešicích, poté dalších 6 let jako učitel prvního stupně na základní škole v Klánovicích. Od roku 2012 byl ředitelem klánovické mateřské školy. Má dvě dcery a ve volném čase se nejraději věnuje sportu, především basketbalu, který hraje více než 30 let.

 

IMG 0347 

Mgr. Anna Hroudová
provozní manažerka Victoria School ZŠ a MŠ

motto: "Take it easy!"

Absolventka magisterského studia sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Pracovala nejprve na jako výzkumná pracovnice na akdemické i komerční půdě, poté se začala intenzivně věnovat oblasti public relation a event managementu. Napsledy působila jako Senior specialista vtahů s veřejností v T-Mobile.

 zina1

Mgr. Zina Pacak
zástupce ředitele ZŠ a ředitelka anglické sekce

Motto: „Vzdělávání není učení faktů, ale trénink mysli k přemýšlení.“ Albert Einstein

Po absolvování Pedagogické fakulty v Olomouci svou učitelskou kariéru zahájila v centru Prahy. Jako zkušený pedagog opustila klasické školství a věnovala se češtině jako cizí jazyk přímou výukou i tvorbou výukového materiálu. Své pedagogické a životní zkušenosti obohatila několikaletým pobytem v zahraničí a po návratu vše získané zúročila na internacionální škole v Praze ve vedení školy a ve vyučovacím procesu. Má dvě dcery a miluje kulturu, historii a cestování. Práce s dětmi, rozšiřování jejich znalostí a obzoru, ji velice těší a naplňuje. Řídí se slovy Matky Terezy: „Peace begins with a smile.“

 

200 Jana

Mgr. Jana Černá
zástupkyně ředitele ZŠ a metodik školní prevence

motto: "Vše, co je podstatné, se děje každodenním nepozorovatelným růstem"

Vystudovala Psychosociální studia a Sociální pedagogiku na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Při studiích byla lektorkou primární protidrogové prevence na školách a lektorkou školních ekologických výukových programů. Organizační a řídící schopnosti získala díky svému dlouholetému působení v oblasti marketingu a má bohaté zkušenosti s přípravou a realizací firemních akcí.

Betka 

Mgr. Alžběta Ženíšková
třídní učitelka 1. třídy

 

 

200 Ta

Mgr. Táňa Svobodová
třídní učitelka 2. třídy

motto: "Tím, že učíme jiné, učíme sebe - Seneca"

Má moc ráda děti. Práce učitelky jí dopřává s nimi prožívat každý den jejich úspěchy, radosti i starosti. Může jim pomáhat, když to potřebují a má odpovědnost za veškerá dění ve třídě. Učí 16 let a stále ji to baví. Během své praxe získala zkušenosti se žáky vyžadující podpůrná opatření. Nyní studuje speciální pedagogiku – učitelství na Univerzitě J. A. Komenského.

200 Radka

Ing. Radka Nováková
třídní učitelka 4.třídy, učitelka matematiky

motto: "Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji."

Vystudovala ČVUT. Má tři dospělé syny. 5 let dělala asistentku pedagoga a vede kroužky Hokusy pokusy a Hry a logika. Kromě jiného ji baví matematika, čeština, fyzika, angličtina, karetní a deskové hry, logické úlohy, pokusy, chůze po lese, … a také učení a učení se.

200 Lada

Mgr. Lada Šnejdrlová
třídní učitelka 5. třídy, učitelka angličtiny

motto: "Today will be amazing so wake up and smile. Positivity is a choice that becomes a lifestyle"

Studovala, žila a pracovala v Jižní Karolíně, USA. Je držitelkou jazykového certifikátu CPE (Certificate of Proficiency in English), instruktorkou Zumby, aerobiku a body stylingu. Má dlouholeté zkušenosti jako soukromý lektor angličtiny a své dvě děti s manželem vychovávají bilingvně i když jsou oba Češi (Lada na děti již od narození mluví pouze anglicky).

200 Pavlna

Mgr. Pavlína Naegele, PhD.
třídní učitelka 6. třídy, učitelka vlastivědy a dějepisu

motto: "Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu - Antoine de Saint-Exupéry"

Vystudovala obor etnologie (národopis) na FFUK v Praze, kde také získala doktorát. V letech 1991-2000 pobývala v oblasti tajgy na území Centrální Sibiře, studovala tradice a kulturu kočovných pastevců sobů. V dalších letech se věnovala výzkumům v republice Tuva na území Ruska, navštívila Uzbekistán, Ingušsko (Kavkaz), Peru, Kostariku, Čínu, muzea v New Yorku. Pod jménem Pavlína Brzáková napsala řadu knih. K pedagogice ji přivedla osobní zkušenost ze spoluzakládání základní školy a zájem o děti s poruchami učení. V letech 2015-17 žila v Republice Kosovo, kde její děti navštěvovaly mezinárodní školu. S rodinou procestovala Balkánský poloostrov. Český jazyk a vlastivědu učila děti doma. Po návratu absolvovala kurz asistenta pedagoga a věnovala se dětem s diagnózou ADHD a vývojová dysfázie. Napsala knihu Kryštof ÁDéHáDě. V současné době studuje pedagogické vědy na Jihočeské Univerzitě.

200 Markta

Mgr. Markéta Tichá
třídní učitelka 7. třídy, učitelka zeměpisu

 

 

200 Michal

Mgr. Michal Návara
třídní učitel 8. třídy, učitel českého jazyka a výchovy k občanství

 

Druhostupňový učitel českého jazyka a výchovy k občanství. Původem z Tábora a má za sebou již více než 8 let pedagogické praxe. Za zdokonalováním anglického jazyka vyrazil až do vzdálené Austrálie, kde pobýval tři roky. 

Mark Farrell

Mark Farrell
rodilý mluvčí, učitel angličtiny

motto: "Be kind. Be prepared."

Mark pochází z Nového Skotska v Kanadě. Vystudoval anglický jazyk a literaturu na University of King's College. Mezi jeho pedagogické zkušenosti patří patnáct let výuky dětské literatury a anglického jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Mark rád čte a píše a má rád sport a hry všeho druhu.

 

Levan Maniia
rodilý mluvčí, učitel dramatiky a ICT

motto: "Život a divadlo sdílejí dvě pravidla: (1) Cokoli se může stát a (2) něco se musí stát."

Divadlu se věnuji již od svých osmi let. Až do mého dospívání jsem vystupoval na „Maly Theatre“ a také na „Na Strastnom Threate“. Po přestěhování do Austrálie, kde jsem začal studovat, jsem se stal hlavním hercem divadelní skupiny Vladimíra Cantera a vystupoval jsem na několika pódiích a festivalech. Po dobu čtyř jsem působil v divadle Natinal Griboedov Theater v Tbilisi v Gruzii jako divadelní režisér. Od té doby, co jsem se přestěhoval do Prahy, řídím vlastní divadelní společnost a chystám se otevřít v příští sezóně anglicky mluvící divadlo.

 

Bryan Whiter

Motto: "Dovolte mi být světlem, které vás povede na vaší cestě k úspěchu."

Absolvoval University of Hawaii v Manoa v roce 2008. Po studiích začal cestovat s cílem vyučovat a zároveň získávat profesionální zkušenosti na různých typech škol např. v Jižní Koreji, Indonésii, Vietnamu, Číně, Brazílii a Polsku. Nyní nachází své místo v novém domově v Česku. Rád cestuje, čte, učí se novým jazykům. Miluje vaření a sport, zejména fotbal. Je velmi nadšený nadcházejícím školním rokem a těší se, že pozná české žáky, kterým s radostí pomůže, aby dosáhli uspěchu ve studiu. Je přesvědčený, že škola je skvělým prostorem k budování důvěry v anglický jazyk, a těším se na to, jak každý rok budou studenti postupovat svým vlastním tempem.

 Ana

Ana Raez Mayor
rodilá mluvčí, učitelka španělštiny

motto: "Follow your dreams and never give up"

Učitelka španělštiny původem z Ubedy ve Španělsku. V dubnu přijela do Prahy přímo z USA, kde žila se svou rodinou od roku 2015, kvůli práci manžela. Má dvě děti, které mají rády jazyky, sporty a cestování. Miluje Prahu pro její historii a jídlo, ráda ji ukazuje své rodině a přátelům ze Španělska. Oblíbeným místem je orloj, kvůli dějinám a legendám, oblíbeným českým jídlem je guláš. Moc ráda učí a neumí si představit, že by dělala něco jiného. Empecemos !!

200 Jarmila

Mgr. Jarmila Horníčková
učitelka přírodopisu a výchově ke zdraví

motto: "Čím víc toho vím, tím víc vím, že nic nevím - Sokrates"

Absolvovala PřF UK obor Ochrana životního prostředí a PedF UK Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro II. stupeň ZŠ a SŠ. Pracovala v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, zejména v procesu EIA. Praxi ve školství má více než 8 let. Vždy ji zajímala příroda. Ráda cestuje a velkou zálibou jsou labradorští retrieveři. Má chovatelskou stanici.

200 Lachim

Michal Šíp - Lachim
učitel programu "Učíme venku"

motto: "Každý den je mým oblíbeným dnem – HI BI KÓRE KODŽICU"

200 Petr

Bc. Petr Dolejška
učitel matematiky

 

 

Mgr. Václav Vašmucius
učitel matematiky 8. třídy

motta: "Nejdůležitější ze všeho pro člověka je zůstat člověkem každý den - Čingiz Ajtmatov", "Kdo si myslí, že se učí, ten je vlasti chlouba, kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba - Karel Havlíček Borovský" a "Genialita je pouze neomezená schopnost soustředění - neznámý autor"

Narodil se v posledním století minulého tisíciletí. Nikdo už mu dnes nevěří, že byl krásné dítě. Základní školu úspěšně dokončil hned na první pokus. Toto se mu podařilo zopakovat i na gymnáziu a následně i na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro II. a III. stupeň. Prošel školami v jižních i severních Čechách a pak zakotvil v Praze, ale stále se mu stýská po rodné hroudě v Čechách západních. Zajímá se o přírodu, historii, je tak trošku knihomol a sběratel informací. Na rozdíl od svého okolí se považuje za manuálně zručného.