T Ý M      N A Š Í     Š K O L Y

 

 

200 dana

Ing. Dana Robertson 
zřizovatelka školy

motto: "S úsměvem jde všechno lépe"

Dlouholetá manažerská zkušenost paní Robertson z různých oborů podnikání vnáší do zázemí a chodu školy cit pro detail a kompaktní řád. Je maminkou dvou dcer a dokáže přesně postihnout potřeby dětí. Posouvání  dětských horizontů s něžností a porozuměním je pro ni samozřejmostí.

200 Matej

Mgr. Matěj Žák
ředitel Victoria School ZŠ a MŠ, třídní učitel 3. třídy

motto: "Není důležité změnit celý svět, ale jen kousek kolem sebe"

Po absolvování studia speciální pedagogiky a vychovatelství na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem působil 7 let jako učitel u dětí s těžkým mentálním postižením na Základní škole speciální v Malešicích, poté dalších 6 let jako učitel prvního stupně na základní škole v Klánovicích. Od roku 2012 byl ředitelem klánovické mateřské školy. Má dvě dcery a ve volném čase se nejraději věnuje sportu, především basketbalu, který hraje více než 30 let.

 

200 Jana

Mgr. Jana Černá
zástupkyně ředitele ZŠ a metodik školní prevence

motto: "Vše, co je podstatné, se děje každodenním nepozorovatelným růstem"

Vystudovala Psychosociální studia a Sociální pedagogiku na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Při studiích byla lektorkou primární protidrogové prevence na školách a lektorkou školních ekologických výukových programů. Organizační a řídící schopnosti získala díky svému dlouholetému působení v oblasti marketingu a má bohaté zkušenosti s přípravou a realizací firemních akcí.

Betka 

Mgr. Alžběta Ženíšková
třídní učitelka 1. třídy

Zkušená učitelka, praktikující také alternativní metody výuky. Před Victoria School působila na Masarykově ZŠ v Praze 9 Klánovicích a také jako učitelka v MŠ Klánovice. Je maminkou dvou dcer. Má ráda hudbu a výtvarné umění.

 

 

200 Ta

Mgr. Táňa Svobodová
třídní učitelka 2. třídy

motto: "Tím, že učíme jiné, učíme sebe - Seneca"

Má moc ráda děti. Práce učitelky jí dopřává s nimi prožívat každý den jejich úspěchy, radosti i starosti. Může jim pomáhat, když to potřebují a má odpovědnost za veškerá dění ve třídě. Učí 16 let a stále ji to baví. Během své praxe získala zkušenosti se žáky vyžadující podpůrná opatření. Nyní studuje speciální pedagogiku – učitelství na Univerzitě J. A. Komenského.

200 Radka

Ing. Radka Nováková
třídní učitelka 4.třídy, učitelka matematiky

motto: "Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji."

Vystudovala ČVUT. Má tři dospělé syny. 5 let dělala asistentku pedagoga a vede kroužky Hokusy pokusy a Hry a logika. Kromě jiného ji baví matematika, čeština, fyzika, angličtina, karetní a deskové hry, logické úlohy, pokusy, chůze po lese, … a také učení a učení se.

200 Lada

Mgr. Lada Šnejdrlová
dvojjazyčná asistentka

motto: "Today will be amazing so wake up and smile. Positivity is a choice that becomes a lifestyle"

Studovala, žila a pracovala v Jižní Karolíně, USA. Je držitelkou jazykového certifikátu CPE (Certificate of Proficiency in English), instruktorkou Zumby, aerobiku a body stylingu. Má dlouholeté zkušenosti jako soukromý lektor angličtiny a své dvě děti s manželem vychovávají bilingvně i když jsou oba Češi (Lada na děti již od narození mluví pouze anglicky).

200 Pavlna

Mgr. Pavlína Naegele, PhD.
třídní učitelka 6. třídy, učitelka vlastivědy a dějepisu

motto: "Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu - Antoine de Saint-Exupéry"

Vystudovala obor etnologie (národopis) na FFUK v Praze, kde také získala doktorát. V letech 1991-2000 pobývala v oblasti tajgy na území Centrální Sibiře, studovala tradice a kulturu kočovných pastevců sobů. V dalších letech se věnovala výzkumům v republice Tuva na území Ruska, navštívila Uzbekistán, Ingušsko (Kavkaz), Peru, Kostariku, Čínu, muzea v New Yorku. Pod jménem Pavlína Brzáková napsala řadu knih. K pedagogice ji přivedla osobní zkušenost ze spoluzakládání základní školy a zájem o děti s poruchami učení. V letech 2015-17 žila v Republice Kosovo, kde její děti navštěvovaly mezinárodní školu. S rodinou procestovala Balkánský poloostrov. Český jazyk a vlastivědu učila děti doma. Po návratu absolvovala kurz asistenta pedagoga a věnovala se dětem s diagnózou ADHD a vývojová dysfázie. Napsala knihu Kryštof ÁDéHáDě. V současné době studuje pedagogické vědy na Jihočeské Univerzitě.

200 Markta

Mgr. Markéta Tichá
třídní učitelka 7. třídy, učitelka zeměpisu

 

 

200 Michal

Mgr. Michal Návara
třídní učitel 8. třídy, učitel českého jazyka a výchovy k občanství

 

Druhostupňový učitel českého jazyka a výchovy k občanství. Původem z Tábora a má za sebou již více než 8 let pedagogické praxe. Za zdokonalováním anglického jazyka vyrazil až do vzdálené Austrálie, kde pobýval tři roky. 

Mark Farrell

Mark Farrell
rodilý mluvčí, učitel angličtiny

motto: "Be kind. Be prepared."

Mark pochází z Nového Skotska v Kanadě. Vystudoval anglický jazyk a literaturu na University of King's College. Mezi jeho pedagogické zkušenosti patří patnáct let výuky dětské literatury a anglického jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Mark rád čte a píše a má rád sport a hry všeho druhu.

Brendan 200 

Brendan Hannigan
rodilý mluvčí, učitel anglického jazyka

Brendan grew up in Colorado Springs, USA, where he studied music
composition and performance and biochemistry at the University of
Colorado. He spent several years in Colorado teaching and performing
music, as well as tutoring high school students in science and math.
Eventually his passion for teaching, languages, and travel led him to
Prague, where he obtained his TEFL (Teaching English as a Foreign
Language) certificate in 2019. In his free time, Brendan enjoys playing
music, reading and writing, fitness, travel, and learning Czech.

 Ana

Ana Raez Mayor
rodilá mluvčí, učitelka španělštiny

motto: "Follow your dreams and never give up"

Učitelka španělštiny původem z Ubedy ve Španělsku. V dubnu přijela do Prahy přímo z USA, kde žila se svou rodinou od roku 2015, kvůli práci manžela. Má dvě děti, které mají rády jazyky, sporty a cestování. Miluje Prahu pro její historii a jídlo, ráda ji ukazuje své rodině a přátelům ze Španělska. Oblíbeným místem je orloj, kvůli dějinám a legendám, oblíbeným českým jídlem je guláš. Moc ráda učí a neumí si představit, že by dělala něco jiného. Empecemos !!

200 Jarmila

Mgr. Jarmila Horníčková
učitelka přírodopisu, výchově ke zdraví a chemie

motto: "Čím víc toho vím, tím víc vím, že nic nevím - Sokrates"

Absolvovala PřF UK obor Ochrana životního prostředí a PedF UK Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro II. stupeň ZŠ a SŠ. Pracovala v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, zejména v procesu EIA. Praxi ve školství má více než 8 let. Vždy ji zajímala příroda. Ráda cestuje a velkou zálibou jsou labradorští retrieveři. Má chovatelskou stanici.

200 Lachim

Michal Šíp - Lachim
učitel programu "Učíme venku"

motto: "Každý den je mým oblíbeným dnem – HI BI KÓRE KODŽICU"

 

vaclav 200 

Mgr. Václav Vašmucius
učitel matematiky 8. třídy

motta: "Nejdůležitější ze všeho pro člověka je zůstat člověkem každý den - Čingiz Ajtmatov", "Kdo si myslí, že se učí, ten je vlasti chlouba, kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba - Karel Havlíček Borovský" a "Genialita je pouze neomezená schopnost soustředění - neznámý autor"

Narodil se v posledním století minulého tisíciletí. Nikdo už mu dnes nevěří, že byl krásné dítě. Základní školu úspěšně dokončil hned na první pokus. Toto se mu podařilo zopakovat i na gymnáziu a následně i na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro II. a III. stupeň. Prošel školami v jižních i severních Čechách a pak zakotvil v Praze, ale stále se mu stýská po rodné hroudě v Čechách západních. Zajímá se o přírodu, historii, je tak trošku knihomol a sběratel informací. Na rozdíl od svého okolí se považuje za manuálně zručného.