TÝM NAŠÍ ŠKOLY

200 dana

Ing. Dana Robertson 
zřizovatel školy

motto: "S úsměvem jde všechno lépe"

Dlouholetá manažerská zkušenost paní Robertson z různých oborů podnikání vnáší do zázemí a chodu školy cit pro detail a kompaktní řád. Je maminkou dvou dcer a dokáže přesně postihnout potřeby dětí. Posouvání  dětských horizontů s něžností a porozuměním je pro ni samozřejmostí.

200 Janicka

Jana Svobodová, DiS.
provozní manažerka

motto: "Za každým mrakem svítí slunce"

Vystudovala diplomatické služby a public relations. Manažerské zkušenosti získala v CzechTrade, veletržní správě ABF a.s. a jako projektová manažerka Hospodářské komory ČR, mimo jiné na projektu dalšího vzdělávání Národní soustavy kvalifikací ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a společností Trexima. Šest let žila a pracovala v zahraničí, a proto dokáže velmi ocenit znalosti cizích jazyků u malých dětí, na které klade důraz u svých dvou synů.

200 olga

Mgr. Olga Procházková
ředitelka Victoria School ZŠ a MŠ, vedoucí učitelka 6. ročníku

motto: "I believe in good!" a "Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě."

Ve školství pracuje již 16 let. Má bohaté zkušenosti se vzděláváním dětí předškolního věku, na prvním i druhém stupni ZŠ, i se vzděláváním dospělých. Je to pro ni více poslání, než zaměstnání, protože si uvědomuje důležitost a odpovědnost za výchovu příští generace. Vystudovala Pedagogickou fakultu s červeným diplomem na ZČU Plzeň. Žila a pracovala dva roky v Londýně. Je matka dvou dospívajících dětí a ve volném čase působí jako cvičitelka jízdy na koni.

veronika200

Mgr. Veronika Hložková
zástupkyně ředitelky pro ZŠ, třídní učitelka 4.+ 5. třídy

motto: "Dokud máš své sny, máš se na co těšit."

Svou praxi získala na menší základní škole, kde učila na prvním i druhém stupni, koordinovala žákovský parlament a environmentální výchovu. Zastává názor, že žáci se nejvíce naučí, díky pozitivní atmosféře ve třídě, důvěře k učiteli a hlavně předávání vědomostí zábavnější formou. Proto umožňuje žákům různé aktivity i mimo výuku zaměřené především na pohybové dovednosti a přírodovědné znalosti.

200 Bara

Barbora Picková
třídní učitelka 2.+ 3. třídy

motto: "Učím, tedy jsem"

Doprovází děti na jejich cestě jako průvodce a učitel. Největší radostí a jejím zaměřením je výuka na 1. stupni a výtvarná práce s dětmi. Absolvovala střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, obor kov a šperk. V současné době dokončuje kvalifikační studium UK, obor učitelství uměleckých odborných předmětů na ZUŠ, SOŠ a konzervatoři. Bára je výtvarník a pedagog s 10 ti letou praxí na 1. stupni základní a mateřské školy. Působí i jako dětský lektor výtvarného umění a šperku Barabora Art | jewel v atelieru Malování a kreslení.

200 Ilona

Mgr. Ilona Novotná
třídní učitelka 1. třídy

motto: "..."

Informace budou doplněny.

200 maruska

Mgr. Marie Přibylová
třídní učitelka 0. třídy

motto: "Začátek je ta nejdůležitější součást každé práce" (Platón)

Po ukončení studia na UHK se specializací na hudební výchovu a učitelství pro 1.stupeň, získala praxi na několika školách. Učila na ZUŠ hru na flétnu, klavír i nauku, na ZŠ na prvním i druhém stupnio a vedla školní pěvecký sbor. Zdravotnický kurz uplatňuji jak na školkách i školách v přírodě, tak na dětských táborech. Práce s dětmi pro mě znamená být součástí nejdůležitějšího období jejich života. A proto:"Pojďme si spolu hrát, hodně se při tom smát, tvořit, bavit se a s chutí učit se poznávat svět!"

jeff200

Jeff Goodhall
učitel

motto: "....."

Energický a věčně usměvavý, takový je Jeff.  Sympaťák původem ze Skostska posílil školkový i školní tým. Dlouholetá pedagogická praxe s dětmi všech věkových kategorií, manuální zručnost a smysl pro humor si získávají děti každý den. On sám je otcem dvouleté holčičky. 

200 nicole

Nicole Hanna
učitelka

motto: "Aim for the moon, for even if you miss you’ll land among the stars"

Certifikovaná učitelka angličtiny, TEFL. Narodila se v USA. Věří, že učitelství je posláním, tou nejdůležitější cestou, po které se může člověk vydat, protože pomáhá formovat budoucnost dětí. Výuka by měla být zábavná a informativní, aby děti v dětech vzbudila hlad po dalších znalostech. Což je přesně důvod, proč ráda přidává  vzdělávací hry na začátku, nebo na konci lekce. 

200 morgan

Morgan
učitelka

motto: "..."

Certifikovaná učitelka angličtiny, TEFL. Narodila se v USA.

200 luis

Luis
učitel

motto: "Věřte v učení!"

Temperamentní a zábavný Luis pochází ze španělské Malagy. Jeho vysokoškolská studia byla zaměřena na anglickou filologii a získal i magisterský diplom pro výuku španělštiny cizincům. Má zkušenosti s prací se studenty různého věku, s soukromými a skupinovými třídami v několika jazykových školách, jako je Caledonian, Glossa a Presto.

200 Zuzka

MgA. Zuzana Gamboa, Bc.
zpěv

motto: "......."

Informace budou doplněny.

200 Roman

Mgr. Roman Kosík
učitel 

motto: "..."

Učitel tělesné výchovy.

Irena ZS

Mgr. Irena Bartošová
externí spolupracovnice, psychologická podpora

motto: "Nikdy není pozdě"

Po 20 letech působení v základní škole se rozhodla uplatnit svoje zkušenosti v domácím rodinném prostředí. Specializuje se již 9 let na podporu dětí v domácím prostředí - individuální rozvíjení vědomostí, provázení učivem, příprava ke zkouškám, reedukace specifických poruch učení, podpora školních nesnází, osobní asistence. Jako lektor kurzů školní zralosti působí ve školkách i individuálně. Je matkou dvou dospělých dcer. Ve volném čase ráda cvičí jógu. Některé z certifikátů: Program HYPO (pozornost – hyperaktivita – náprava), Nápravy grafomotorických obtíží – PaedDr. Yveta Heyrovská, Předškolní věk – základ rozvoje intelektu a osobnosti, Školní zralost a zápis do školy, Metoda dobrého startu,aj.

Marcela

Mgr. Marcela Blahnová
suplující paní učitelka

motto: "Dívej se jen na dobré vlastnosti člověka"

Učitelka na ZŠ a speciální pedagog. Pracovala jako odpovědná redaktorka učebnic pro speciální školy a vysokoškolských textů v oboru speciální pedagogiky. Má dlouholeté zkušenosti v práci na základní škole, kde působila jako učitelka 1. stupně a výchovný poradce. Mnoho cenných zkušeností získala jako odborný poradce při nápravě poruch učení. Respektuje individuální přístup k dětem. Má ráda hudbu, cyklistiku, lyžování – je lyžař. instruktorkou. Je maminkou dvou dospělých dětí.