TÝM NAŠÍ ŠKOLY

200 dana

Ing. Dana Robertson 
zřizovatel školy

motto: "S úsměvem jde všechno lépe"

Dlouholetá manažerská zkušenost paní Robertson z různých oborů podnikání vnáší do zázemí a chodu školy cit pro detail a kompaktní řád. Je maminkou dvou dcer a dokáže přesně postihnout potřeby dětí. Posouvání  dětských horizontů s něžností a porozuměním je pro ni samozřejmostí.

200 Janicka

Jana Svobodová, DiS.
provozní manažerka

motto: "Za každým mrakem svítí slunce"

Vystudovala diplomatické služby a public relations. Manažerské zkušenosti získala v CzechTrade, veletržní správě ABF a.s. a jako projektová manažerka Hospodářské komory ČR, mimo jiné na projektu dalšího vzdělávání Národní soustavy kvalifikací ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a společností Trexima. Šest let žila a pracovala v zahraničí, a proto dokáže velmi ocenit znalosti cizích jazyků u malých dětí, na které klade důraz u svých dvou synů.

200 olga

Renata Birdová
dočasně pověřena řízením Victoria School ZŠ a MŠ

motto: "......."

Po střední pedagogické škole získávala zkušenosti paní učitelky v MŠ. Ty pak společně s nástavbovým studiem personálního řízení lidských zdrojů zúročila jako ředitelka soukromé školky se zaměřením na sport a zdravou výživu, kde působila 8 let. Je velmi otevřená a upřímná, vztah k dětem její život obohacuje, ráda vidí jejich růst, úsilí a radost ze společného úspěchu. Sama vychovává syna 16 let a dceru 14 let, z velké části se tedy věnuje dětem, ale najde čas i na své záliby, jako je sport a poznávání nových kultur.

veronika200

Mgr. Veronika Hložková
zástupkyně ředitelky pro ZŠ, třídní učitelka 4.+ 5. třídy

motto: "Dokud máš své sny, máš se na co těšit."

Svou praxi získala na menší základní škole, kde učila na prvním i druhém stupni, koordinovala žákovský parlament a environmentální výchovu. Zastává názor, že žáci se nejvíce naučí díky pozitivní atmosféře ve třídě, důvěře k učiteli a hlavně předávání vědomostí zábavnější formou. Proto umožňuje žákům různé aktivity i mimo výuku zaměřené především na pohybové dovednosti a přírodovědné znalosti.

200 Bara

Barbora Picková
třídní učitelka 2. třídy

motto: "Učím, tedy jsem"

Doprovází děti na jejich cestě jako průvodce a učitel. Největší radostí a jejím zaměřením je výuka na 1. stupni a výtvarná práce s dětmi. Absolvovala střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, obor kov a šperk. V současné době dokončuje kvalifikační studium UK, obor učitelství uměleckých odborných předmětů na ZUŠ, SOŠ a konzervatoři. Bára je výtvarník a pedagog s 10 ti letou praxí na 1. stupni základní a mateřské školy. Působí i jako dětský lektor výtvarného umění a šperku Barabora Art | jewel v atelieru Malování a kreslení.

200 Ilona

Mgr. Ilona Novotná
třídní učitelka 1. třídy

motto: "Pokud o něco opravdu usilujete, pak toho dosáhnete."

Vystudovala učitelství všeobecně vzdělávacích předmětú na pedagogické fakultě UK a učitelství pro 1. stupeň na Jihočeské univerzitě. V rámci celoživotního vzdělávání absolvovala řadu odborných seminářů, které byly zaměřené především na rozvíjení čtenářské gramotnosti, zlepšování komunikativních dovedností a práci s dětmi se specifickými poruchami učení. Řadu let učí na prvním stupni základní školy, ale má i zkušenost se vzděláváním dospělých. Je pro ni důležité, aby se děti učily ne pro školu, ale pro život. Za zásadní považuje vytváření příjemné atmosféry a přátelských vztahů ve třídě, které jsou založené na vzájemném respektu, toleranci a důvěře.

Mgr. Renáta Malá
třídní učitelka 3. třídy

motto: "Success is not final. Falure is not fatal. Is the courage to continue that counts. Winston Churchill"

Vystudovala učitelství pro 1. stupeň, má za sebou dvacetiletou praxi. Informace budou doplněny. 

200 maruska

Mgr. Marie Přibylová
třídní učitelka 0. třídy

motto: "Začátek je ta nejdůležitější součást každé práce." (Platón)

Po ukončení studia na UHK se specializací na hudební výchovu a učitelství pro 1.stupeň, získala praxi na několika školách. Učila na ZUŠ hru na flétnu, klavír i nauku, na ZŠ na prvním i druhém stupni a vedla školní pěvecký sbor. Zdravotnický kurz uplatňuje jak na školách v přírodě, tak na dětských táborech. Práce s dětmi pro ni znamená být součástí nejdůležitějšího období jejich života. A proto: "Pojďme si spolu hrát, hodně se při tom smát, tvořit, bavit se a s chutí učit se poznávat svět!"

jeff200

Jeff Goodhall
učitel

motto: "....."

Energický a věčně usměvavý, takový je Jeff.  Sympaťák původem ze Skotska posílil školkový i školní tým. Dlouholetá pedagogická praxe s dětmi všech věkových kategorií, manuální zručnost a smysl pro humor si získávají děti každý den. On sám je otcem dvouleté holčičky. 

200 nicole

Nicole Hanna
učitelka

motto: "Aim for the moon, for even if you miss you’ll land among the stars"

Certifikovaná učitelka angličtiny, TEFL. Narodila se v USA. Věří, že učitelství je posláním, tou nejdůležitější cestou, po které se může člověk vydat, protože pomáhá formovat budoucnost dětí. Výuka by měla být zábavná a informativní, aby děti v dětech vzbudila hlad po dalších znalostech. Což je přesně důvod, proč ráda přidává vzdělávací hry na začátku, nebo na konci lekce.

200 Chris

Christopher M. Nadraus
učitel

motto: "..."

V červnu 2014 dokončil svá vysokoškolská studia ve Vermontu, USA a absolvoval úspěšně i zkoušku TEFL.Dva roky pedagogické praxe s výukou angličtiny nasbíral v Jižní Korei, kde rok učil v mateřské a druhý rok v základní škole. Pracoval tak s dětmi od 4 do 12ti let. Podílel se i na pořádání letních kempů pro děti, je nadšeným sportovcem.

200 luis

Luis Martínez Moreno
učitel

motto: "Věřte v učení!"

Temperamentní a zábavný Luis pochází ze španělské Malagy. Jeho vysokoškolská studia byla zaměřena na anglickou filologii a získal i magisterský diplom pro výuku španělštiny cizincům. Má zkušenosti s prací se studenty různého věku, se soukromými a skupinovými třídami v několika jazykových školách, jako je Caledonian, Glossa a Presto.

200 Michal

Mgr. Michal Návara
učitel

motto: " ... "

Druhostupňový učitel dějepisu, českého jazyka a výchovy k občanství.  Původem z Tábora a má za sebou již více než 5 let pedagogické praxe. Za zdokonalováním anglického jazyka vyrazil až do vzdálené Austrálie, kde pobýval tři roky. V tomto školním roce rozřířil náš pedagogický tým zatím pouze na částečný úvazek.

200 Zuzka

Mgr. Zuzana Gamboa, Bc.
zpěv

motto: "......."

Usměvavá a nepřehlédnutelná učitelka zpěvu na naší škole vystudovala pedagogickou fakultu na Masarykově univerzitě, obor lektorství francouzského jazyka a literatury. Mluví však plynule pěti jazyky. V roce 2010 se svým zpěvem dostala až do semifinále soutěže Československo má talent. Zpěv, tanec a práce s dětmi - to je to co ji baví. Pět let byla taneční lektorkou pro děti v DD, učí na konzervatoři, má vlastní kapelu, je sólistkou orchestru Gustava Broma a vidět ji můžete i v muzikálech.

200 Roman

Mgr. Roman Kosík
učitel 

motto: "..."

Externí učitel tělesné výchovy. V současné době dokončuje úplné pedagogické vzdělání na Univerzitě J.E.Purkyně v Ústí nad Labem. Má již sedmiletou pedagogickou praxi ze základní školy, v současné chvíli učí i na střední hotelové škole. Šest let byl hlavním trenérem oddílu atletiky pro děti a mládež v Sokole Kralupy, je pořadatelem dětských atletických závodů a asolvoval i kurz plavčíka. Baví ho sport, hra na kytaru a informační technologie. Je hrdým otcem dvouleté dcery. 

 

Klára Hanzalová
družinářka

motto: "..."

Sympatická a aktivní družinářka před dvěma lety absolvovala střední pedagogickou školu ve Znojmě. Praxi získávala v Domově pro seniory u Lesníka, ve školní družině či jako instruktorka lezení na horolezecké stěně. Mezi její zájmy patří lukostřelba, cykloturistika, plavání, četba a horolezecká stěna.

Marcela

Mgr. Marcela Blahnová
suplující paní učitelka

motto: "Dívej se jen na dobré vlastnosti člověka"

Učitelka na ZŠ a speciální pedagog. Pracovala jako odpovědná redaktorka učebnic pro speciální školy a vysokoškolských textů v oboru speciální pedagogiky. Má dlouholeté zkušenosti v práci na základní škole, kde působila jako učitelka 1. stupně a výchovný poradce. Mnoho cenných zkušeností získala jako odborný poradce při nápravě poruch učení. Respektuje individuální přístup k dětem. Má ráda hudbu, cyklistiku, lyžování – je lyžař. instruktorkou. Je maminkou dvou dospělých dětí.