Přijímací řízení do 1. třídy pro školní rok 2018/2019

Děti jsou do naší školy přijímány na základě přijímacího řízení. Pro tento rok škola přijímá 18 žáků k plnění povinné školní docházky. "Rozhodnutí o přijetí" je vyvěšeno na vstupních dveřích školy a níže této webové stránce, dle § 183 odst. 2 školského zákona. Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáka k základnímu vzdělávání bude následně k vyzvednutí v kanceláři školy.

Přijatí pro školní rok 2018/2019 ve Victoria School

 18V1S3B  18V1S5B  18V1S4A  18V1S2A 18V2S4A   18V1S2B
 18V2S5A  18V1S5A  18V1S6A  18V2S1A  18V1S8A  18V1S3A
 18V1S4B  18V2S3A  18V1S9A  18V1S1A  18V1S1B 18V2S2A 

 

 Kritéria pro přijetí:

1) školní zralost    20 bodů
2) sourozenec ve Victoria School   2 body
3) dítě z Victoria School MŠ   5 bodů
4) dítě z nultého ročníku Victoria School    3 body
5) souznění rodičů s filozofií školy 10 bodů

V případě rovnosti bodů při zápisu bude rozhodnuto o přijetí dítěte ve druhém kole, kde budeme zjišťovat předpoklady pro skupinovou a samostanou práci.

 

 

Přijímací řízení do nultého ročníku pro školní rok 2018/2019

Děti jsou do naší školy přijímány na základě přijímacího řízení. Pro tento rok škola přijímá 15 dětí k plnění povinného předškolního vzdělávání. "Rozhodnutí o přijetí" je vyvěšeno na vstupních dveřích školy a níže této webové stránce, dle § 183 odst. 2 školského zákona. Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte bude následně k vyzvednutí v kanceláři školy.

Přijatí pro předškolní vzdělávání ve Victoria School:

18V02B 18V03A 18V05A 18V04A 18V01A
18V02A 18V06A 18V07A 18V08A 18V01B
18V09A 18V04B 18V03B 18V05B  

 

 

Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzedélávání bude následně k vyzvednutí v kanceláři školy.

 Kritéria pro přijetí:

1) předpoklady pro samostatnou a skupinovou práci 10 bodů
2) sourozenec ve Victoria School   2 body
3) dítě z Victoria School MŠ   5 bodů
4) hraní s rodilým mluvčím   5 bodů
5) souznění rodičů s filozofií školy 10 bodů