Přijímací řízení:

Zápis do 1. třídy ve školním roce 2020/2021

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

PŘIJATI jsou uchazeči s identifikačním číslem:

VS_2020_410

VS_2020_430

VS_2020_428

VS_2020_416

VS_2020_412

VS_2020_421

VS_2020_418

VS_2020_413

VS_2020_427

VS_2020_425

VS_2020_423

VS_2020_415

VS_2020_420

VS_2020_417

VS_2020_414

VS_2020_422

VS_2020_426

VS_2020_419


NEPŘIJATI jsou uchazeči s identifikačním číslem:

VS_2020_429

VS_2020_432

VS_2020_409

 

 

 

Uskuteční se 1. a 2. dubna 2020 - můžete přijít do školy, ale bez dítěte, či zaslat přihlášku elektronicky, registrujte se na zápis na odkazu níže!

Do 1. třídy ve školním roce 2020/2021 přijmeme nanejvýš 18 žákyň a žáků, na základě výsledků přijímacího řízení, v pořadí sestaveném podle získaných bodů dle následujících kritérií:

  1. Sourozenec již navštěvuje ZŠ Victoria School (5 bodů)
  2. Motivace ke studiu na ZŠ Victoria School (2 bodů)
  3. Včasné podání přihlášky (10 bodů)

Děti budou přijímány na základě pořadí výsledků (řazeno dle získaných bodů) u zápisu. V případě rovnosti bodů při zápisu bude rozhodnuto o přijetí losem.

 

Do 6. tříd ve školním roce 2020/2021 přijmeme žáky do maximálního počtu 18 žákyň a žáků ve třídě, a to na základě výsledků přijímacího řízení, které proběhene pravděpodobně během června, a bude sestávat z testu z:

  1. Českého jazyka
  2. Matematiky
  3. Všeobecných znalostí
  4. Anglického jazyka

Přihlížet také budeme k souznění žáka a rodičů s filozofií školy Victoria School. 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku základní školy bude dle školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění zákona č. 472/2011 sděleno zveřejněním seznamu uchazečů (dětí) pod přiděleným identifikačním číslem. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy dne  6. 4. 2020. Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáka k základnímu vzdělávání bude následně k vyzvednutí v kanceláři školy.

 

Zákonní zástupci přijatého dítěte obdrží mailem Smlouvu o studiu v den zveřejnění výsledků. Do pěti dnů od podpisu smlouvy zaplatí zálohu ve výši 11 500,- Kč, (jedno měsíční školné) o které bude následně splátka prvního pololetního školného ponížena. Pokud tak neučiní, budou vyzváni zákonní zástupci dětí, kteří se umístili na dalších pozicích v pořadí při zápise a dítě tak nárok na své místo ve škole ztrácí.

 

Registrovat si termín zápisu můžete zde. Všechny registrované budeme jednoltivě oslovovat a zasílat jim přihlášku. 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně Zápisu 2020/2021 kontaktujte, prosím,  pí. zástupkyni školy Mgr. Janu Černou: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Těšíme se na Vás!