Přijímací řízení:

Zápis do 1. třídy ve školním roce 2020/2021

Uskuteční se 2. dubna 2020 - těšíme se na Vás!

Do 1. třídy ve školním roce 2020/2021 přijememe nanejvýš 18 žákyň a žáků, na základě výsledků přijímacího řízení, v pořadí sestaveném podle získaných bodů dle následujících kritérií:

  1. Školní zralost (až 20 bodů)
  2. Sourozenec již navštěvuje Victoria School (2 body)
  3. Dítě přechází z Mateřské školy Victoria School (5 bodů)
  4. Souznění rodičů s filozofií školy Victoria School (10 bodů)

V případě rovnosti bodů více dětí o přijetí rozhodneme ve druhém kole, kdy budeme hodnotit předpoklady dítěte pro skupinovou a samostatnou práci.

"Rozhodnutí o přijetí" je vyvěšeno formou seznamu pod registračními čísly na vstupních dveřích školy a výše na této webové stránce, dle § 183 odst. 2 školského zákona.