Výsledky zápisu do první třídy pro školní rok 2019/2020

Rozhodnutí o přijetí dle registračního čísla:

VS_2019_336

VS_2019_313

VS_2019_330

VS_2019_324

VS_2019_312

VS_2019_317

VS_2019_314

VS_2019_316

VS_2019_320

VS_2019_328

VS_2019_326

VS_2019_325

VS_2019_310

VS_2019_335

VS_2019_319

VS_2019_323

VS_2019_315

VS_2019_322

 

Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Rozhodnutí o nepřijetí dle registračního čísla a pořadí náhradníků:

1. VS_2019_333

2. VS_2019_334

3. VS_2019_337

4. VS_2019_331

5. VS_2019_321

6. VS_2019_332

Děti jsou do naší školy přijímány na základě přijímacího řízení. Pro tento rok škola přijímá 18 žáků k plnění povinné školní docházky. 

"Rozhodnutí o přijetí" je vyvěšeno formou seznamu pod registračními čísly na vstupních dveřích školy a výše na této webové stránce, dle § 183 odst. 2 školského zákona. 

Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáka k základnímu vzdělávání je následně k vyzvednutí v kanceláři školy.

 

 Kritéria pro přijetí:

1) školní zralost 20 bodů
2) z Victoria School MŠ   5 bodů
3) z nultého ročníku Victoria School   3 body
4) sourozenec ve Victoria School   2 body
5) souznění rodičů s filozofií školy 10 bodů

 V případě rovnosti bodů při zápisu bude rozhodnuto o přijetí dítěte ve druhém kole, kde budeme zjišťovat předpoklady pro skupinovou a samostanou práci.

 

 

 

 

Zápis do "nulté" třídy byl pro školní rok 2019/20 ZRUŠEN

 Děkujeme za pochopení.

Pro zájemce o nástup do první třídy ve školním roce 2020/21 bude otevřen odpolední anglický klub pro předškoláky. 

Více informací o klubu bude zveřejněno v týdnu od 15.4.2019