Zápis do první třídy pro školní rok 2019/2020

Řádný termín 10. 4. a 11. 4. od 13:00 do 18:00 hod.

Doplňkový termín 24. 4. od 13:00 do 18:00 - pouze v případě, že první třída nebude již v řádném termínu naplněna.

Doporučujeme se k zápisu předem registrovat na konkrétní hodinu, vyhnete se tak případnému čekání. Zápis trvá 20 minut, na každý termín je možno zapsat dvě děti.  

I bez registrace můžete k zápisu přijít, ale neumíme garantovat délku čekání. Děkujeme za pochopení.

REGISTRACE ZDE

Informace k zápisu: 

Děti jsou do naší školy přijímány na základě přijímacího řízení. Pro tento rok škola přijímá 18 žáků k plnění povinné školní docházky. 

"Rozhodnutí o přijetí" bude do týdne od zápisu vyvěšeno formou seznamu pod registračními čísly na vstupních dveřích školy a níže této webové stránce, dle § 183 odst. 2 školského zákona. 

Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáka k základnímu vzdělávání bude následně k vyzvednutí v kanceláři školy.

 

 Kritéria pro přijetí:

1) školní zralost 20 bodů
2) z Victoria School MŠ   5 bodů
3) z nultého ročníku Victoria School   3 body
4) sourozenec ve Victoria School   2 body
5) souznění rodičů s filozofií školy 10 bodů

 V případě rovnosti bodů při zápisu bude rozhodnuto o přijetí dítěte ve druhém kole, kde budeme zjišťovat předpoklady pro skupinovou a samostanou práci.

 

Co s sebou k zápisu:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz rodiče
  • dítě
  • dobrou náladu

 

 

 

Zápis do "nulté" třídy pro školní rok 2019/2020

 Řádný termín 2. 5. a 16. 5. od 13:00 do 18:00 hod.

Doporučujeme se k zápisu předem registrovat na konkrétní hodinu, vyhnete se tak případnému čekání. Zápis trvá 15 minut, na každý termín je možno zapsat dvě děti.  

I bez registrace můžete k zápisu přijít, ale neumíme garantovat délku čekání. Děkujeme za pochopení.

Registrace spuštěna ZDE

Informace k zápisu: 

Děti jsou do nultého ročníku naší mateřské školy přijímány na základě zápisu. Pro tento rok škola přijímá 15 dětí k plnění povinné předškolní docházky.

 

"Rozhodnutí o přijetí" bude do týdne od zápisu vyvěšeno formou seznamu pod registračními čísly na vstupních dveřích školy a níže této webové stránce, dle § 183 odst. 2 školského zákona. 

Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáka k základnímu vzdělávání bude následně k vyzvednutí v kanceláři školy.

.

 

Co s sebou k zápisu:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz rodiče
  • dítě
  • dobrou náladu