Přijímací řízení do šestého ročníku pro školní rok 2019/2020

28. 5. 2019  od 14:00 do 18:00 hod

Doporučujeme se k zápisu předem registrovat na konkrétní hodinu, vyhnete se tak případnému čekání.

Zápis trvá 30 minut.

I bez registrace samozřejmě můžete k zápisu přijít, ale neumíme garantovat délku čekání. Děkujeme za pochopení. 

Registrace na 28.5. ZDE

 

Registrace na 13.6. ZDE

 

 

Děti jsou do naší školy přijímány na základě přijímacího řízení. Maximální počet žáků ve třídě je 18, pro tento rok škola přijímá cca 8 žáků do budoucího šestého ročníku k plnění povinné školní docházky.

Zápis bude probíhat formou dvacetiminutového testu všeobecných znalostí a setkáním s rodilým mluvčím, který posoudí úroveň znalosti anglického jazyka.

 

 Kritéria pro přijetí:

1) studijní předpoklady - všeobecný test znalostí 20 bodů
2) úroveň anglického jazyka   5 bodů
3) samé jedničky na posledním vysvědčení   5 bodů
4) sourozenec ve Victoria School   5 bodů
5) souznění rodičů s filozofií školy 10 bodů

 

"Rozhodnutí o přijetí"  bude do týdne vyvěšeno formou seznamu s registračními čísly na vstupních dveřích školy a na této webové stránce, dle § 183 odst. 2 školského zákona.

Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáka k základnímu vzdělávání bude následně k vyzvednutí v kanceláři školy.