Otázky a odpovědi

 

  • Je možné sponzorovat školu z hlediska odpočtu na daních?

Ano. Školu sponzorovat lze. A protože státní i evropské dotace jsou omezené a je v našem systému velmi těžké na ně dosáhnout, bude i naše škola vděčná za jakýkoli dar, který pomůže zpříjemnit prostředí školy, zkvalitnit výuku a celkově zlepšit prostředí, kde naše děti tráví tolik času.

 

  • K čemu škola smí sponzorský dar využít? 

Sponzorské dary mohou být použity na zajištění základní činnosti školy, např. nákup vybavení do tříd, tělocvičny, školního hřiště či družiny. Za sponzorském dary lze pořídit nábytek, výtvarné vybavení, učební pomůcky pro žáky školy. Před námi stojí však mnohem větší projekt a to výstavba nového pavilónu, která je finančně velmi náročná. S finanční podporou ve formě sponzorského daru by uskutečnění tohoto našeho společného cíle bylo mnohem rychlejší a snadnější.

 

  • Jaké jsou podmínky pro sponzorování školy? 

Zákon 586/1992Sb. o dani z příjmu stanovuje odlišné podmínky sponzoringu a odečtu daní pro fyzické osoby a jiné pro právnické subjekty (s.r.o., a.s., apod.). Fyzické osoby - hodnota daru minimálně 1.000,- Kč - maximálně možné uplatnit slevu 10% ze základu daně. Právnické osoby - hodnota daru minimálně 2.000,- Kč - maximálně možné uplatnit slevu 5% ze základu daně. 

 

  • Jak je to se zaměstnanci? Mohou též uplatnit daňový odpočet?

Ano, i zaměstnancům je odečtena sleva na dani. Pro získání daňové slevy je třeba předložit v lednu následujícího roku darovací smlouvu o poskytnutí daru škole. Zaměstnavatel provádějící roční daňové vyúčtování vrátí zaměstnanci přeplatek na dani většinou s únorovou nebo březnovou výplatou. Pokud si zaměstnanec vyhotovuje vlastní daňové přiznání, provede si vyúčtování sám v rámci tohoto daňového přiznání. Jestliže zaměstananec vyplňuje daňové přiznání sám, odečte si položku daru v rámci svého daňového přiznání.

 

  • Je možné poskytnout dar pro konkrétní účel?

Ano. Se školou můžete uzavřít jednoduchou darovací smlouvu, která Vám slouží jako doklad, který je třeba k odečtu z daní. Jestliže ve smlouvě zmíníte účel použití daru, škola se touto smlouvou zavazuje, že dar bude použit na věc, která je předmětem smlouvy.

 

  • Co může škola nabídnout zpět?

Zveřejnění na webových stránkách www.victoria-school.cz v sekci partneři na titulní straně a na akcích pořádaných i spolupořádaných školou (Závody batolat, Zahradní slavnost, Vánoční představení aj.). Na těchto akcích budete čestným hostem a i zde je možná propagace dle domluvy. Můžeme například dodat obrázky dětí pro tvorbu vašeho netradičního firemního kalendáře. Máme i další nápady, které s vámi rádi individuálně probereme.

 

Vaší podpory si velmi vážíme.

V případě vašeho zájmu, nám sponzorským darem pomoci s přestavbou druhého pavilonu a dokončením celého komplexu školy pro 1. – 9. ročník, nás neváhejte kontaktovat.

Předem děkujeme