Přijímací řízení do šestého ročníku pro školní rok 2018/2019

Registrace termínu zápisu zde

 

Děti jsou do naší školy přijímány na základě přijímacího řízení. Maximální počet žáků ve třídě je 18, pro tento rok škola přijímá 12 žáků do budoucího šestého ročníku k plnění povinné školní docházky.

Termín přijímacího řízení do šesté třídy 2018/2019 je stanoven vedením školy na 16. 4. a 15. 5. 2018 od 15:00 do 17:00 hod dle rezervačního rozpisu. Zápis bude probíhat formou dvatetiminutového testu všeobecných znalostí a setkáním s rodilým mluvčím, který posoudí úroveň znalosti anglického jazyka.

K přijímacímu řízení se prosím přihlašujte v našem registračním systému. Pokud využijete tento způsob přihlášení a dorazíte na určený čas, můžeme Vám garantovat, že nebudete čekat. K zápisu můžete dorazit i bez předběžného přihlášení, v tom případě je možné, že budete muset čekat déle.

 Kritéria pro přijetí:

1) studijní předpoklady - všeobecný test znalostí 20 bodů
2) úroveň anglického jazyka   5 bodů
3) samé jedničky na posledním vysvědčení   5 bodů
4) sourozenec ve Victoria School   5 bodů
5) souznění rodičů s filozofií školy 10 bodů

 

20.4. a 18.5. 2018  bude "Rozhodnutí o přijetí" vyvěšeno na vstupních dveřích školy a na této webové stránce, dle § 183 odst. 2 školského zákona.

Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáka k základnímu vzdělávání bude následně k vyzvednutí v kanceláři školy.