Název projektu: Podpora inkluze ve Victoria School

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001166

v termínu realizace 1. 9. 2018-29. 2. 2020

je spolufinancován Evropskou Unií 

 

Anotace: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat v MŠ i ZŠ: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.

 

 logolinkinkluze