Projekt VYBAVENÍ KLÍČOVÝCH UČEBEN ZŠ VICTORIA SCHOOL V KLÁNOVICÍCH

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000511

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt si klade za cíl zlepšit dostupnost špičkové vzdělávací infrastruktury již na 1. a 2. stupni základních škol.
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha - pól růstu ČR.

 Více. Zde