Projekt Šablony pro Victoria School

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006604

v termínu realizace 15. 5. 2017-15. 5. 2019

je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol. V rámci tohoto projektu od 15.5.2017 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu Šablony pro Victoria School. Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

 

 

 logolink MSMT VVV

 

 

Projekt Šablony pro Victoria School II

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014316

v termínu realizace 1. 6. 2019-31. 5. 2021

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je poskytnout dočasnou personální podporu školního asistenta mateřské i základní škole, což umožní vyzkoušet a na určité období poskytnout podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, respektive dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy. Zároveň projekt podpoří činnost školního asistenta, a tedy dočasnou personální podporu, pro školní družiny a školní kluby. Důležitou oblastí podpory je usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.

 

 

 logolink MSMT VVV